Årsmelding 2008

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

OLUG har hatt følgende aktivitet:

 • 165 meldinger på epostlista
 • 5 møter

Epostlista har hatt rundt 300 medlemmer som har mottatt 165 meldinger i 2008. De fordeler seg slik:

 • Januar: 14 meldinger
 • Februar: 8 meldinger
 • Mars: 7 meldinger
 • April: 17 meldinger
 • Mai: 14 meldinger
 • Juni: 19 meldinger
 • Juli: 44 meldinger
 • August: 8 meldinger
 • September: 3 meldinger
 • Oktober: 19 meldinger
 • November: 8 meldinger
 • Desember: 4 meldinger

IRC-kanalen #OsloLUG i nettverket irc.freenode.net har hatt ca 10 faste brukere, men beskjedent med aktivitet.

OLUG har arrangert følgende IRL-møter:

 • Onsdag 13. februar kl 1900: Uptime på Con Gusto
 • Tirsdag 25. februar kl 1900: Generalforsamling på Kristiania (se eget referat)
 • Onsdag 12. mars kl 1900: Uptime på Con Gusto
 • Tirsdag 23. september kl 1800: Uptime på QBA
 • Torsdag 30. oktober kl 1700: Ubuntu Inrepid Ibex release, kun medarrangør

Snila, vår kjære web-tjener, parkerte tøflene i august. Denne triste nyheten ble meddelt medlemmene 29. august. Websiden olug.no gikk dermed av nettet. Senere kom det opp en midlertidig side som ble stående ut året. Det ble lagt planer om å sette i drift en ny maskin vi har fått donert. Denne er planlagt satt i drift i løpet av 2009.

Generalforsamlingen 2008 påla styret å besørge registrering av OLUG i Enhetsregisteret. Det har vist seg vanskelig å samle nok opplysninger om styremedlemmene til å kunne registrere OLUG. Styreleder har derfor utsatt oppgaven i påvente av at OLUG velger et mindre styre som er lettere å administrere.

for Olug-styret Per Henrik Oja