Referat fra generalforsamling 2007-02-27

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

Møtet ble avholdt på Kristiania Restaurant og Bar AS og ble satt med 7 stemmeberettigede tilstede. Joachim Mæland foretok registreringen.

Innkalling

Innkallingen var sendt ut i tråd med vedtektene og ble godkjent.

Møteleder

Styrets leder, Knut Invald Dietzel ble valgt som møteleder.

Referent

Joachim Mæland ble valgt til referent.

Protokoll

Petter Reinholdtsen og Andreas Øye ble valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding

Knut Invald Dietzel leste opp styrets melding og la spesielt vekt på at OLUG endelig har fått på plass egen wiki. Det gjenstår litt på rammeverket, men i løpet av kort tid vil alle medlemmer få anledning til å redigere nesten alle sidene. Videre ble det redegjort for møteaktiviteter og de fremmøtte fikk en kort oppsummering fra alle temamøtene i løpet av året. Møtet tok styrets beretning til etteretning.

Regnskap

De eneste bevegelsene i regskapsåret har vært renteinntekter. Regnskapet er godkjent av revisor, Per Inge Østmoen, med tilsammen kr.: 62,74 på konto. Møtet godkjente regnskapet.

Valg av styre

Før valg av nytt styre, stilte Knut, Bjørn og Joachim plassene til disposisjon, fordi alle følte at tidsklemma eventuelt ville gjøre at OLUG kanskje ville være bedre tjent med andre i deres posisjoner.

Styrevalg, samtlige ble valgt ved akklamasjon:

  • Styreleder: Knut Ingvald Dietzel
  • Sekretær: Joachim Mæland
  • Kasserer: Bjørn O. G. Wærås
  • Styremedlem: Kenneth Rørvik (Velkommen tilbake..!!! Red.)
  • Styremedlem: Andreas Øye
  • Styremedlem: Hector Fuentes
  • 1. Varamedlem: Sverre Våbenø (Fint om du sender en mail med kontaktinfo)
  • 2. Varamedlem: Alf-Kristian Bjørdal
  • 3. Varamedlem: Roy-Magne Moe
  • Revisor: Per Inge Østmoen

Møtet hevet

Møtet ble hevet og protokollen underskrevet.

Oslo 2007-02-27

Joachim Mæland /s/

Andreas Øye /s/

Petter Reinholdtsen /s/